Hledáte pevný bod v komplikované džungli daňových zákonů? Využijte služeb daňového poradce. Daňový poradce funguje na principu daňového advokáta, tzn., že stojí vždy na vaši straně a svým jednáním je povinen chránit vaše práva a oprávněné zájmy.

Ze zákona vyplývá, že daňový poradce je povinen jednat čestně a svědomitě, důsledně využívat všechny zákonné prostředky a uplatňovat vše, co v rámci zákonů, podle svého přesvědčení a vašeho příkazu pokládá za prospěšné. Daňový poradce má rozsáhlou profesní mlčenlivost, můžete mu plně důvěřovat. Díky tomu se můžete svobodně a bez obav poradit o tom, jak v konkrétním případě postupovat.  

 

  • Zastupování klienta
  • Sestavení daňových modelů
  • Daňový audit
  • Průběžný daňový dohled
  • Zpracování závazných stanovisek