Ceník

Cena za vedení účetnictví nebo daňové evidence vychází rozsahu požadovaných prací, množství dokladů a počtu zaměstnanců. Měsíční paušální cena je sjednána s ohledem složitost a rozsah účtování. Za vyhotovení roční účetní závěrky a podkladů pro daňové přiznání včetně povinných příloh a sestavení daňového přiznání se stanoví odměna ve výši průměrné měsíční ceny účetnictví.

Účetnictví a daňová evidence

Daňová evidence
Minimální měsíční paušál 1 000,- Kč
Zaúčtovaná položka / řádek 15 – 20 Kč
Účetnictví
Minimální měsíční paušál 1 500,- Kč
Zaúčtovaná položka / řádek 20 – 25 Kč
Digitalizace účetní závěrky do sbírky listin 400,- Kč
Mzdová agenda
Zpracování mzdy jednoho zaměstnance 180 - 250,- Kč
Nástup / výstup zaměstnance 400,- Kč
Účetní poradenství
Konzultace / 1 hodina 600,- Kč

Daňové poradenství

Konzultace s daňovým poradcem 800,- Kč / hod
Zpracování daňového přiznání k DPFO (jen zaměstnanec) 500,- Kč
Zpracování daňového přiznání k DPFO  (včetně přehledů ZP a OSSZ) od 1 000,- Kč
Zpracování přiznání k DPPO od 2 000 Kč
Zpracování přiznání k silniční dani 800,- Kč
Zpracování přiznání k dani z nemovitých věcí od 1 000,- Kč
Daňové přiznání k DPH 500,- Kč
Zastupování při kontrolách FÚ od 500,- Kč/hod
Zpracování odborného stanoviska Od 5 000,- Kč

Založení společnosti

Asistence se založením (konzultace, příprava dokumentu, zastupování ŽÚ) od 5 000,- Kč
Založení společnosti na klíč 17 000,- Kč
Ready- made s.r.o. (kompletní cena až po zápis změn v OR) 24 000,- Kč
Ready- made s.r.o. (cena až po zápis změn v OR včetně notářského zápisu) 29 000,- Kč
Sídlo pro společnost 500,- Kč / měs