poslední zprávy

V poradně

V §28 živnostenského zákona je napsáno, že rozsah živnostenského oprávnění se posuzuje podle předmětu podnikání uvedeném ve výpisu ze živnostenského rejstříku a že živnostenské oprávnění k výkonu živnosti volné opravňuje k výkonu činností uvedených v příloze č. 4 k tomuto zákonu. Když se podíváte do svého výpisu z živnostenského rejstříku, tak zjistíte, že jako předmět podnikání tam máte zapsáno: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, tedy volnou živnost.

Číst dál...

Dodání zboží do jiného členského státu je osvobozeno od daně za podmínek stanovených v § 64 zákona o DPH. To znamená, že zboží musí být dodáno do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě.

Číst dál...

Z popisu Vašeho problému vyplývá, že se jedná o dodání zboží s instalací nebo montáží a pokud nahlédnete do zákona o DPH, tak v §7, odstavci 3, se dozvíte, že v tomto případě je místo plnění tam, kde je zboží instalováno nebo smontováno. No a z toho vám vyplyne, že pokud bude Vámi dodaná kuchyňská linka instalována v Německu, bude místo plnění v Německu, a tak nelze toto plnění zdanit českou daní, ale bude muset být uplatněna daň podle německého zákona o DPH.

Číst dál...

Jestliže hodnota zboží pořízeného v Polsku přesáhla v kalendářním roce částku 326.000,- Kč, stal jste se podle § 6g zákona o DPH identifikovanou osobou a jste povinen přiznat daň ze zboží, které přesáhlo stanovenou částku.

Číst dál...