Nakupuji jako fyzická osoba neplátce DPH zboží v Polsku. Na dokladu je uvedena polská daň. Zákonný obrat pro povinnou registraci jsem zatím nepřekročil. Musím nákupy z Polska někde hlásit?

Jestliže hodnota zboží pořízeného v Polsku přesáhla v kalendářním roce částku 326.000,- Kč, stal jste se podle § 6g zákona o DPH identifikovanou osobou a jste povinen přiznat daň ze zboží, které přesáhlo stanovenou částku. Jako identifikovaná osoba podáváte daňové přiznání, jste povinen přiznat daň ze zboží pořízeného v jiném členském státě, ale nemáte nárok na odpočet DPH z těchto pořízení, ani z dalších přijatých plnění. Doporučuji zvážit dobrovolnou registraci plátce DPH podle § 6f zákona o DPH. Co se týká souhrnného hlášení, tak pořízení zboží se neuvádí do souhrnného hlášení.