Naše společnost se zabývá prodejem a montáží kuchyňských linek. Přišla nám objednávka na dodání a montáž kuchyně do rodinného domu na území SRN. Budeme dodávku a montáž kuchyně zdaňovat českou DPH nebo bude dodání bez DPH?

Z popisu Vašeho problému vyplývá, že se jedná o dodání zboží s instalací nebo montáží a pokud nahlédnete do zákona o DPH, tak v §7, odstavci 3, se dozvíte, že v tomto případě je místo plnění tam, kde je zboží instalováno nebo smontováno. No a z toho vám vyplyne, že pokud bude Vámi dodaná kuchyňská linka instalována v Německu, bude místo plnění v Německu, a tak nelze toto plnění zdanit českou daní, ale bude muset být uplatněna daň podle německého zákona o DPH.

Kdo bude daň přiznávat a platit záleží na tom, zda bude plnění uskutečněno pro osobu povinnou k dani, tedy podnikající osobu, nebo přímo občanovi do jeho rodinného domu. Pokud bude plnění včetně montáže dodáno osobě povinné k dani, uplatní se systém revers charge, budete fakturovat bez DPH a daň přizná Váš německý odběratel. Pokud dodáváte zboží s montáží nepodnikající fyzické osobě, budete se pravděpodobně muset registrovat k DPH v SRN a přiznat daň z tohoto plnění podle zákona platného v Německu.