Daň z přidané hodnoty

Obchodujete se zeměmi EU nebo třetími zeměmi? Máte vedle příjmu z podnikání, také příjmy z pronájmu majetku nebo z jiných osvobozených činností?

Současný zákon o DPH je v České republice uplatňován již 10 let, přesto se jako podnikatel, plátce daně často potýkáte s mnoha nejasnostmi a problémy. Přitom nesprávná aplikace zákona může mít pro vaše podnikání fatální důsledky ve formě vysokých doměrků a pokut při kontrolách.

Poradíme vám v oblasti aplikace předpisů o dani z přidané hodnoty, zejména správném uplatňování DPH při realizaci obchodních transakcí v rámci vnitrounijního obchodu se zbožím a službami. Nabízíme vám spolupráci při eliminaci rizik týkajících se daňových a ekonomických oblastí obchodu s jinými členskými státy EU.

V rámci služby nabízíme:

  • poradenství v oblasti aplikace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
  • poradenství v oblasti aplikace zákona o DPH při poskytování služeb osobám z jiných členských zemí EU a ze třetích zemí a při poskytování služeb těmito osobami
  • zpracovávání odborných stanovisek na ekonomické a efektivní využití předpisů o daní z přidané hodnoty při konkrétních operacích
  • prověření správnosti a vhodnosti uplatňování DPH při realizaci obchodních operací
  • zpracování daňových přiznání, souhrnných hlášení, výpisu z evidence, a dalších souvisejících podání
  • zastupování při daňovém řízení