Likvidace firem

Rozhodli jste se ukončit podnikání své společnosti? Chcete zrušit společnost a vymazat z obchodního rejstříku? Poradíme vám a pomůžeme vám s její úspěšnou likvidací.

Likvidace společnosti je na rozdíl od insolvence dobrovolný proces, který zahajují společníci svým rozhodnutím, ve kterém jmenují likvidátora. Probíhá rozprodáním majetku společnosti a vyplacením podílu na likvidačním zůstatku společníkům, a končí výmazem v obchodním rejstříku. Postaráme se o zdárný průchod celým procesem likvidace.

Insolvenční řízení a následný konkurz je nedobrovolný proces, kdy soud na návrh věřitele nebo samotného dlužníka za zákonem stanovených podmínek rozhodne o insolvenci společnosti a jmenuje insolvenčního správce. Ten následně zpeněží zbývající majetek a z výnosu uspokojí věřitele společnosti.

V rámci služby nabízíme:

  • poradenství , sjednání notáře k provedení rozhodnutí společníků o vstupu do likvidace
  • převzetí funkce likvidátora
  • zajištění všech zákonných povinností
  • sestavení všech účetních závěrek a daňových tvrzení v průběhu likvidace
  • ukončení a vypořádání všech závazkových vztahů
  • sestavení zprávy likvidátora a návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku
  • podání návrhu na výmaz společnosti z obchodního rejstříku